Privacyverklaring en cookies.

Wij respecteren ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

- Het verlenen en factureren van onze diensten;
- Verzenden van onze nieuwsbrieven;
- Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
- Opslag behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.


Aard en doeleinden van de verwerking
Het verwerken van deze gegevens heeft als doel om de communicatie over, en verkoop en levering van, onze diensten mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze websites. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze websites.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd. Deze gegevens kunnen op verzoek aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina`s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter
Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina`s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging van uw gegevens
Wij beschouwen een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen, zoals de hostingprovider, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden (door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop wij gegevens verwerken, kan contact worden opgenomen via info@bosinternet.nl. Tevens heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina`s van onze websites worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij maken gebruik van functionele cookies, welke zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies en tracking cookies, waarbij het websitebezoek en de zoektermen worden geregistreerd.

Algemeen en wijzigingen
Deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van Bos Internet met KvK-nummer 05077159.

Wij herzien onze Privacyverklaring en het Cookiebeleid indien nodig of gewenst. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.